Reference

Krátký výtažek několika námi realizovaných akcí:
(stavby většího charakteru )

 • Tiskárna cenin Praha
  rekonstrukce ÚT v areálu Tiskárny cenin Praha
 • Okresní úřad Česká Lípa
  ÚT - rekonstrukce přední budovy MU
 • Česká spořitelna Česká Lípa
  zdrav. tech. instal. a venk. kanalizace
 • Agrobanka Rumburk
  plynová kotelna III.kategorie a ÚT objektu
 • DPS Nový Bor
  plynová kotelna II.kategorie a ÚT obj. A, B, C
 • Česká Lípa - sídliště Lada
  ÚT obytných domů - stavba J-3,J2,J-1,ÚT obytného domu K4
 • Narex Česká Lípa
  plynové kotelny II.kategorie a ÚT v objektech Moskevská a Chelčická
  ÚT administr. budovy, prodejního skladu a vysokoregálového skladu
 • Střední lesnická škola Šluknov
  ÚT objektu
 • MÚ Mimoň
  ÚT panelových domů "Kyjev" Ploužnice
 • OÚ Zákupy
  ÚT panelových domů "Kyjev" Nové Zákupy
 • OÚ Česká Lípa
  Státní okresní archiv - ÚT a ZTI objektu
 • SOU sklářské Nový Bor
  ÚT objektu
 • KB Jičín
  plynová kotelna III.kategorie
 • DENTAL Jičín
  ÚT a parní výměníková stanice
 • FEHRER Bohemia s.r.o.
  plynová kotelna II. kategorie, ÚT a rozvody STL vzduchu
 • MTT COMPANY Praha
  plynové kotelny III.kategorie, ÚT Rynartice-zámeček
 • Merkur TOP s.r.o., Hrádek n. N.
  plynová kotelna III.kategorie, ÚT obj.jezdeckého areálu Všemily
 • MÚ Nový Bor
  ÚT rekonstrukce radnice Nový Bor
 • ČD DOP DKV LIBEREC, pracovní jednotka Č. Lípa
  ÚT rotundy vč.strojovny, administrativní budovy, obj. provozních zaměstnanců a potrubních mostů
 • ČD depo kolejových vozidel DKV LIBEREC, pracovní jednotka Rumburk
  rekonstrukce rozvodů STL vzduchu a vodoinstalací
 • Výstavba domova důchodců a jídelny Nové Zákupy
  rozvody ÚT a strojovny v novostavbě objektů
 • Výstavba dřevoprovozu v Hradčanech nad Ploučnicí
  Rozvody ÚT z Cu, napojení sušáren dřeva, strojovna ÚT
 • Rekonstrukce a modernizace školských zařízení - tělocvična Zákupy
  kotelna III. kategorie, rozvody ÚT v oceli, napojení klimatizačních jednotek
 • FEHRER Bohemia s.r.o.
  rozvody požárního sprinklerového skrápěcího systému v jednotlivých halách výrobního provozu Č.Lípa
 • ZŠ - Kamenický Šenov - rekonstrukce hlavní budovy a přístavba
  kotelna II. kategorie, rozvody ÚT v oceli, úprava plynovodu
 • FEHRER Bohemia s.r.o. - pracovní jednotka Liberec
  technologické rozvody STL vzduchu v kompresorové stanici vč.připojení kompresorů
 • Přestavba velkého kina na Relax Centrum Č. Lípa
  dvě plyn. kotelny vč.plynovodu, rozvody ÚT z Cu a připojení klimatizačních jednotek
 • Plynofikace areálu MÚ v Kamenickém Šenově
  kotelna III. kategorie, rozvody ÚT v oceli, třísložkový nerez komín
 • Plynofikace vytápění servisu Peugeot fy Top Auto NB - Nový Bor
  plynová přípojka, rozvody ÚT z Cu
 • Provozně sklad. obj. divize povrchových úprav fy MEGA a.s. Stráž pod Ralskem
  venkovní STL plynovod vč.měření, NTL plynovod, ústřední vytápění, plynová kotelna
 • Narex a.s. Česká Lípa - výstavba jídelny a zákaznického centra
  plynová kotelna III. kategorie, vnitřní NTL plynovod, rozvody ÚT z Cu, třísložkový nerez komín, ZTI instalace
 • Administrativní budova OSBD - ČSOB pobočka Česká Lípa
  plynová kotelna, rozvody ÚT z Cu, dveřní teplovzdušná clona
 • ÚT a plynová kotelna na přípravy vzorků fy MEGA a.s. Stráž pod Ralskem
  plynová kotelna III. kategorie, plynovod, ÚT rozvody z Cu a oceli
 • Výstavba bytových domů Trojský Vrch Praha
  montáže trubních rozvodů ÚT z materiálu REVEL PE-X v sekci B2
 • Modernizace vytápění obj. výrob. haly fy Apollo Metal s.r.o., Brniště
  kotelna na LTO, rozvody ÚT z Cu, teplovzdušné agregáty Lersen na LTO
 • ÚT a plynová přípojka administrativně správní budovy fy MEGA a.s. Stráž pod Ralskem
  plynovod, ÚT rozvody z Cu a oceli
 • Státní zámek Frýdlant - obnova hospodářského stavení v areálu zámku
  plynovod, ÚT rozvody z Cu a oceli
a další.

Krátký výtažek několika námi realizovaných akcí:
(stavby menšího charakteru, rodinné domy)
 • Novostavba RD v k.ú. Ohrobec u Prahy
  rozvody v HZ SYSTÉMU z Cu, otopná konvektorová tělesa JAGA
 • Novostavba rodinného dvojdomu v k.ú. Ludvíkovice u Děčína
  2x kotelna na LTO, systém podlahového vytápění REHAU, Cu rozvody pro topná tělesa
 • Novostavba RD v k.ú. Zvole u Prahy
  plynový kotel Buderus, Cu rozvody pro topná tělesa
 • Novostavba RD v k.ú. Česká Lípa
  podlahové topení z materiálu Cu CUPROTERM, Cu rozvody pro topná tělesa, plyn.kotel Junkers
 • Novostavba RD v k.ú. Česká Lípa
  plynový kotel Protherm, systém podlahového vytápění GIACOMINI, Cu rozvody pro topná tělesa
 • Novostavba RD v k.ú. Česká Lípa
  podlahové topení z PE-X, rozvody z Cu pro topná tělesa, plynová přípojka
 • Novostavba RD v k.ú. Sloup v Čechách
  elektrokotel Protherm, systém podlahového vytápění GIACOMINI, Cu rozvody pro topná tělesa a podlahové nerezové konvektory MINIB
 • Novostavba RD v k.ú. Brniště
  kotel na tuhá paliva VARIMATIK, systém podlahového vytápění GIACOMINI, Cu rozvody pro topná tělesa
 • Novostavba RD v k.ú. Česká Lípa
  plynový kotel IMMERGAS, systém podlahového vytápění GIACOMINI, Cu rozvody pro topná tělesa a podlahové konvektory LIKOV
 • Rekonstrukce domu v k.ú. Velký Grunov
  kombinace kotle na tuhá paliva ATMOS s elektrickou akumulační setavou KOMEXTHERM o objemu 2,5 m3, systém podlahového vytápění GIACOMINI, Cu rozvody pro topná tělesa a další.
a další.